loader image
ปก3

ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz)

Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 1

ผ้าลายอย่าง Pha Lai Yang (Siamese chintz) เป็นผ้านุ่งในราชสำนักสยาม มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยา ซึ่งผ้าจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว บ่งบอกถึงฐานะของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี ในอดีตเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือผ้านุ่งที่ใช้สำหรับเจ้านายหรือชนชั้นสูงเท่านั้น ไม่สามารถหาซื้อได้

Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 3
ผ้าลายดอกกุดั่นราชวัติย่อมุมไม้สิบสอง
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 5
ผ้าลายดอกกุดั่นราชวัติย่อมุมไม้สิบสอง

ผ้าพิมพ์ลายที่ใช้กันอยู่ในราชอาณาจักรสยามในสมัยอยุธยามีอยู่หลายชนิด มีทั้งนำมาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ที่นิยมมากนั้นใช้เป็นผ้านุ่ง นอกจากนี้ยังนิยมผ้าพิมพ์ลายมาใช้ตกแต่งอาคารสถานที่ นำมาเป็นม่าน หรือห่อของมีค่าก็มี สำหรับผู้ศรัทธาในพระศาสนาจะนำมาห่อคัมภีร์ ใบลานถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการทำบุญต่ออายุพระศาสนา รวมทั้งใช้คลุมหนังสัตว์พาหนะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมใช้ผ้าพิมพ์ลายในชีวิตประจำวันของคนสยาม ซึ่งชนิดของผ้าแบ่งตามสถานภาพทางสังคมและฐานะความเป็นอยู่ของผู้ใช้ สำหรับผ้าพิมพ์ลายที่มีความงดงามอย่างมาก มีลักษณะเฉพาะตัว และใช้ฝีมือในการออกแบบลวดลายได้อย่างกลมกลืน โดดเด่น ผสมผสานกับฝีมือการผลิตด้วยภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของช่างไทยที่เป็นช่างหลวงให้ราชสำนักส่งแบบและลายออกไปสั่งทำจากอินเดีย เพราะการทำผ้าพิมพ์ลายที่มีคุณภาพดีต้องทำด้วยผ้าลินินเนื้อดี ซึ่งอินเดียมีความชำนาญในการทำผ้าพิมพ์ลายเป็นอย่างยิ่ง

Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 7
ผ้าลายดารารายก้านขด
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 9
ผ้าลายดารารายก้านขด

“ผ้าลายอย่าง” ตามที่กล่าวมา เป็นผ้าลายพิเศษใช้ในกิจกรรมของราชสำนักโดยเฉพาะ สั่งทำและนำเข้ามาจากอินเดีย ในระยะแรกผ้าพิมพ์เป็นผ้าที่มีลวดลายแบบอินเดีย ที่คนสยามเห็นว่าเป็นผ้าแปลกใหม่ สีไม่ตก มีความงามด้วยลายประดับคล้ายลายผ้าปักและผ้ายก จึงซื้อมานุ่งห่ม แต่ยังไม่พอใจในสุนทรียะของการให้สีของอินเดียและการออกแบบลวดลายที่ไม่เหมือนลายไทยแท้ ๆ จึงคิดสั่งทำ ต่อมาทางราชสำนักต้องการที่จะให้มีลวดลายที่งดงามยิ่งขึ้น จึงสั่งให้ช่างหลวงออกแบบเขียนลายไทย พร้อมทั้งกำหนดสีส่งไปเป็นต้นแบบให้ผลิตผ้าพิมพ์เพื่อนำมาใช้ในราชสำนัก จึงเรียกผ้าพิมพ์ลายชนิดนี้ว่า “ผ้าลายอย่าง”

Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 11
ผ้าลายดอกกุดั่นราชวัติ
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 13
ผ้าลายดอกกุดั่นราชวัติ
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 15
ผ้าลายเทพพนมสี่ทิศก้านแย่งเทพรำ
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 17
ผ้าลายเทพพนมสี่ทิศก้านแย่งเทพรำ
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 19
ผ้าลายคชกฤต
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 21
ผ้าลายคชกฤต
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 23
ผ้าลายราชวัติดอกไม้สี่กลีบใบเทศ
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 25
ผ้าลายราชวัติดอกไม้สี่กลีบใบเทศ
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 27
ผ้าลายย่อมุมไม้สิบหก
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 29
ผ้าลายย่อมุมไม้สิบหก
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 31
ผ้าลายย่อมุมไม้สิบสองสลับลายเต็ม
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 33
ผ้าลายย่อมุมไม้สิบสองสลับลายเต็ม
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 35
ผ้าลายเทพพนมพุ่มข้าวบิณฑ์เทพรำครุฑก้านแย่ง
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 37
ผ้าลายเทพพนมพุ่มข้าวบิณฑ์เทพรำครุฑก้านแย่ง
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 39
ผ้าลายพุ่มข้าวบิณฑ์เทพพนมกินรีก้านขด
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 41
ผ้าลายพุ่มข้าวบิณฑ์เทพพนมกินรีก้านขด
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 43
ผ้าลายดาราราย
Thai Style Studio 1984 ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz) 45
ผ้าลายดาราราย

ถ้าอยากรู้เรื่องราวของผ้าลายอย่างเพิ่มเติม อ่านต่อได้ที่ >> https://thaistylestudio1984.com/b/ผ้าลายอย่าง-ผ้าลายอย่าง-แต่งกายอย่างอยุธยา/

TRULY THAI AUTHENTIC YOU CAN BE

>>ติดตามเรื่องราวความเป็นไทยอย่างใกล้ชิดที่ Thai Style Studio<<

เพราะเราเชื่อว่า “มากกว่าความรู้สึก คือ การได้สัมผัสประสบการณ์ความเป็นไทยด้วยตัวคุณเอง”

Share this post