loader image
S__19169282++

ผ้าลายอย่าง / ผ้าลายอย่าง…แต่งกายอย่างอยุธยา

Thai Style Studio 1984 ผ้าลายอย่าง / ผ้าลายอย่าง...แต่งกายอย่างอยุธยา 1
สตรีนุ่งผ้าลายอย่าง จิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์เทพวราราม
Thai Style Studio 1984 ผ้าลายอย่าง / ผ้าลายอย่าง...แต่งกายอย่างอยุธยา 3
ภาพหมู่พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4 แต่งพระองค์ด้วยผ้าทรงภูษา ผ้าลายอย่าง
วัฒนธรรมเครื่องนุ่งห่มของชาวสยามประกอบด้วยผืนผ้าที่ใช้นุ่งและห่มปกคลุมร่างกาย โดยไม่มีการตัดเย็บเรียกว่านุ่งผืนห่มผืน สยามเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างแหล่งผลิตผ้าแหล่งใหญ่ของโลกคืออินเดีย ทำให้มีพ่อค้านำผ้าอินเดียเข้ามาทำการค้าขายยังสยามอยู่เสมอ  Thai Style Studio 1984 ผ้าลายอย่าง / ผ้าลายอย่าง...แต่งกายอย่างอยุธยา 5
เทคนิคการเขียนผ้าอินเดียรูปแบบหนึ่ง
ผ้าอินเดียสามารถบ่งบอกถึงความแตกต่างทางสังคมได้เพราะผ้าที่ใช้สวมใส่มีความประณีตงดงาม มีหน้าผ้ากว้าง สีสันสดใส  ลวดลายสวยงามและวัสดุหลากหลาย เมื่อเทียบกับผ้าในสยาม ต่อมาราชสำนักสยามได้มีการออกแบบลายผ้าเองและส่งไปผลิต ยังประเทศอินเดียจึงเกิดเป็น “ผ้าลายอย่าง” คือ ผ้าที่ทางราชสำนักสยามเขียนตัวอย่างลาย ส่งไปให้ทางอินเดียผลิตให้ จากหลักฐานที่ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดในสมัยอยุธยาตอนปลาย ทำให้เห็นว่าผ้าลายอย่างเป็นที่นิยมในช่วงนั้นและมีธรรมเนียมการใช้เฉพาะสำหรับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชสำนัก รวมถึงเป็นสิ่งของที่พระมหากษัตริย์ใช้พระราชทานแก่ผู้ทำความดีความชอบหรืออาคันตุกะคนสำคัญเท่านั้น    Thai Style Studio 1984 ผ้าลายอย่าง / ผ้าลายอย่าง...แต่งกายอย่างอยุธยา 7 ผ้าลายอย่างประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ Thai Style Studio 1984 ผ้าลายอย่าง / ผ้าลายอย่าง...แต่งกายอย่างอยุธยา 9
โครงสร้างผ้าลายอย่าง
๑. ท้องผ้า หมายถึง พื้นที่ส่วนใหญ่ของผ้าบริเวณตรงกลาง
Thai Style Studio 1984 ผ้าลายอย่าง / ผ้าลายอย่าง...แต่งกายอย่างอยุธยา 11
ท้องผ้า
๒. สังเวียนหรือขอบผ้า หมายถึง ลายบริเวณล้อมรอบท้องผ้าตามแนวยาว
Thai Style Studio 1984 ผ้าลายอย่าง / ผ้าลายอย่าง...แต่งกายอย่างอยุธยา 13
สังเวียนหรือขอบผ้า
๓. กรวยเชิงหรือเชิงผ้า หมายถึง ลายบริเวณล้อมรอบท้องผ้าด้านกว้าง ซึ่งกรวยเชิงจะเป็นเครื่องบ่งชี้สถานะของผู้สวมใส่  
Thai Style Studio 1984 ผ้าลายอย่าง / ผ้าลายอย่าง...แต่งกายอย่างอยุธยา 15
กรวยเชิงหรือเชิงผ้า
  • ตัวอย่างผ้าลายอย่าง
Thai Style Studio 1984 ผ้าลายอย่าง / ผ้าลายอย่าง...แต่งกายอย่างอยุธยา 17
ลายหิมพานต์

Thai Style Studio 1984 ผ้าลายอย่าง / ผ้าลายอย่าง...แต่งกายอย่างอยุธยา 19

ลายดาราลอยก้านขดย่อมุมไม้สิบสอง
Thai Style Studio 1984 ผ้าลายอย่าง / ผ้าลายอย่าง...แต่งกายอย่างอยุธยา 21
ลายกุดั่นทรงเครื่องน้อย
Thai Style Studio 1984 ผ้าลายอย่าง / ผ้าลายอย่าง...แต่งกายอย่างอยุธยา 23
ลายกุดั่นคันธวัลย์
ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือผ้าลายในสยาม – ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง                           หนังสือผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ – นางณัฎฐภัทร จันทวิช                           หนังสือการแต่งกายไทย วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

TRULY THAI AUTHENTIC YOU CAN BE

>>ติดตามเรื่องราวความเป็นไทยอย่างใกล้ชิดที่ Thai Style Studio<<

เพราะเราเชื่อว่า “มากกว่าความรู้สึก คือ การได้สัมผัสประสบการณ์ความเป็นไทยด้วยตัวคุณเอง”

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll Up