loader image
IMG_9383

เสื้อกาบคำ

Thai Style Studio 1984 เสื้อกาบคำ 1

“เสื้อกาบคำ” เป็นเครื่องแต่งกายในวาระพิเศษของกษัตริย์แห่งราชสำนักมัณฑะเลย์ นอกจากนี้ยังเป็นชุดที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยศแก่เจ้าฟ้า มหาเทวี เมืองเชียงตุงและไทยใหญ่ รวมถึงหัวเมืองประเทศราชและรัฐในปกครองทั้งหลาย ที่ได้ส่งเครื่องบรรณาการมาถวายเพื่อขอสวามิภักดิ์ ซึ่งการมอบ ชุดกาบคำ ให้ในลักษณะนี้นอกจากจะเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมการแต่งกายแล้ว ยังเป็นเหมือนการส่งมอบสัญลักษณ์ให้คนในปกครองได้ใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของหลายประเทศในยุคล่าอาณานิคม

Thai Style Studio 1984 เสื้อกาบคำ 3
Thai Style Studio 1984 เสื้อกาบคำ 5
Thai Style Studio 1984 เสื้อกาบคำ 7
ภาพการแต่งกายแบบราชสำนักมัณฑะเลย์
ถ่ายไว้เมื่อปี ค.ศ. 1903
ขอบคุณภาพจาก เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น

นอกจากนี้ ชุดกาบคำ ยังได้รับอิทธิพลมาจาก “ชุดมหาลดา” ของราชสำนักพม่า ซึ่งได้รับช่วงต่อมาจากพุทธศาสนาอีกทอดหนึ่ง เกี่ยวกับ “ชุดมหาลดาปสาธน์” ของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ที่มีการปักดิ้นเงินดิ้นคำ เพชรนิลจินดาและสวมชฎารูปนกยูง ตามพุทธประวัติอีกด้วย

Thai Style Studio 1984 เสื้อกาบคำ 9
Thai Style Studio 1984 เสื้อกาบคำ 11
Thai Style Studio 1984 เสื้อกาบคำ 13
ภาพเจ้าอินทนนท์สวม เสื้อกาบคำตัวยาว
เจ้านางสุคันธา สวมเสื้อกาบคำ และ ซิ่นไหมคำเชียงตุง
ถ่ายเมื่อ 22/2/2475
ขอบคุณภาพจาก www.huglanna.com
Thai Style Studio 1984 เสื้อกาบคำ 15
ภาพจากละครเรื่อง รากนครา
ขอบคุณภาพจาก ch3thailand
Thai Style Studio 1984 เสื้อกาบคำ 17
เจ้าห่มฟ้าแห่งแสนหวี เจ้านางแว่นทิพย์แห่งเชียงตุง และเหล่านางกำนัล
ขอบคุณภาพจาก Sanook
Thai Style Studio 1984 เสื้อกาบคำ 19
Thai Style Studio 1984 เสื้อกาบคำ 21

TRULY THAI AUTHENTIC YOU CAN BE

>>ติดตามเรื่องราวความเป็นไทยอย่างใกล้ชิดที่ Thai Style Studio<<

เพราะเราเชื่อว่า “มากกว่าความรู้สึก คือ การได้สัมผัสประสบการณ์ความเป็นไทยด้วยตัวคุณเอง”

Share this post