loader image
IMG_3876-copy_1600x1066

การห่มสไบจีบชั้นเดียว

  • 1. เริ่มต้นให้ผู้นุ่งสวมใส่กระโจมอกเพื่อความเรียบร้อย
Thai Style Studio 1984 การห่มสไบจีบชั้นเดียว 1
Thai Style Studio 1984 การห่มสไบจีบชั้นเดียว 3
  • 2. นำปลายสไบด้านหนึ่ง วางทำมุมเฉียงบริเวณใต้ราวนมด้านซ้ายหรือขวาตามผู้นุ่งถนัด และใช้เข็มหมุดหรือเข็มกลัด กลัดไปที่มุมสไบให้ติดกับกระโจมอก
Thai Style Studio 1984 การห่มสไบจีบชั้นเดียว 5
  • 3. พาดสไบเบี่ยงบ้ายไปที่บ่าแล้วพันอ้อมหลังผู้นุ่งลงไปเฉลียงตามแนวสไบเดิม ณ จุดเริ่มต้น จากนั้นให้ทำการพันผ้าสไบอ้อมด้านหน้าผู้นุ่งพาดไปที่บ่าอีกหนึ่งครั้ง
Thai Style Studio 1984 การห่มสไบจีบชั้นเดียว 7
  • 4. เสร็จแล้ว ให้ทำการเก็บแนวผ้าสไบบริเวณรอบลำตัวให้สวยงาม โดยใช้ฝ่ามือลูบตามแนวสไบจากด้านหลังมาด้านหน้าให้ เพื่อทำให้ผ้าสไบแนบชิดลำตัวอย่างเข้าทรงของผู้นุ่ง
Thai Style Studio 1984 การห่มสไบจีบชั้นเดียว 9
  • 5. หลังจากทำขั้นตอนก่อนหน้าแล้ว ใช้เข็มหมุดกลัดผืนสไบด้านหลังตัวผู้นุ่งให้ติดกับขอบด้านบนของกระโจมอก
Thai Style Studio 1984 การห่มสไบจีบชั้นเดียว 11
  • 6. นำด้ายมาเย็บไขว้ตรงจุดที่เรากลัดเข็มหมุดไว้ให้แน่นและดึงหมุดออก
Thai Style Studio 1984 การห่มสไบจีบชั้นเดียว 13
Thai Style Studio 1984 การห่มสไบจีบชั้นเดียว 15
หมายเหตุ การห่มสไบไม่มีแบบแผนชัดเจนว่าจะต้องห่มด้านขวา หรือ ด้านซ้าย ของตัวผู้นุ่ง หากแต่เป็นไปตามความถนัดของผู้นุ่งผ้า โดยคนโบราณนิยมนุ่งห่มผ้าสไบด้านตรงข้ามกับฝั่งที่แขนตนถนัด เพื่อสะดวกต่อการหยิบจับสิ่งของ และการใช้งานในชีวิตประจำวัน

TRULY THAI AUTHENTIC YOU CAN BE

>>ติดตามเรื่องราวความเป็นไทยอย่างใกล้ชิดที่ Thai Style Studio<<

เพราะเราเชื่อว่า “มากกว่าความรู้สึก คือ การได้สัมผัสประสบการณ์ความเป็นไทยด้วยตัวคุณเอง”

Share this post