untitled-178

11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ

เกาะรัตนโกสินทร์สถานที่ที่ความสวยงามและความเก่าแก่มาบรรจบกัน วันนี้เราอยากพาทุกคนไปดูว่า รอบ ๆ นี้มีสถานที่ไหนบ้างที่น่าใส่ชุดไทยเดินเล่น และถ่ายรูปไปพร้อมกัน

1. พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท-พระราชวังสราญรมย์-กระทรวงกลาโหม

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 1

พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท-พระราชวังสราญรมย์ อยู่บริเวณทางตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง โดยสองที่นี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกัน พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เป็นสถานที่ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร ของพระมหากษัตริย์ ส่วนพระราชวังสราญรมย์นั้นเคยเป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศและสถานที่รับรองอาคันตุกะ ถัดไปมีสถานที่น่าถ่ายภาพคือกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นอาคารสีเหลืองสดใส เข้ากับการถ่ายภาพชุดไทยเป็นอย่างมาก

เวลาทำการ: 05.00 น. – 20.00 น.

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 3
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 5
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 7
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 9
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 11

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 13

วัดโพธิ์ ถูกสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา โดยเป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และการแพทย์ โดยเฉพาะเรื่องการนวดแผนไทย ประติมากรรมที่เลื่องชื่อของวัดโพธิ์คือพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ภายในบริเวณวัดประกอบไปด้วยเจดีย์มากมายหลากหลายสีสัน และมีตุ๊กตาศิลาจีน หรือตุ๊กตาอับเฉาซึ่งเป็นหลักฐานร่องรอยอารยธรรมความสัมพันธ์ไทย-จีน

เวลาทำการ: 05.00 น. – 20.00 น.

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 15
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 17
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 19
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 21
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 23
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 25

3. วัดอรุณราชวราม

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 27

วัดอรุณหรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยอยุธยา จุดถ่ายรูปที่น่าสนใจคือพระปรางค์ใหญ่วัดอรุณ ถือได้ว่าเป็นศิลปกรรมที่สง่าและโดดเด่นที่สุด ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำเข้ามาจากจีน บริเวณซุ้มทางเข้าพระอุโบสถมีประติมากรรมเลื่องชื่อคือยักษ์ทวารบาล หากถ่ายภาพระหว่างนั่งเรือข้ามฟากไปยังวัดอรุณโดยมีพระปรางค์ใหญ่เป็นฉากหลังก็ให้ภาพงดงามเช่นกัน

เวลาทำการ: 07.30 – 17.30 น.

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 29
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 31
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 33
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 35
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 37
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 39

4. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 41

วัดเบญจมบพิตร คือวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยสถาปัตยกรรมที่ประณีตประดับด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ประกอบกับเป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตก และเป็นวัดที่ปรากฏอยู่ในเหรียญ 5 บาท

เวลาทำการ: 08.30 น. – 17.30 น.

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 43
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 45
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 47
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 49
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 51
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 53

5. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 55

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 และ 7 และนับว่าเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง ตามโบราณราชประเพณี มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก มีพระระเบียงแบบโค้ง และภายในเป็นที่ตั้งของสุสานหลวง

เวลาทำการ: 08.00 – 17.00 น.

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 57
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 59
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 61
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 63
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 65
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 67
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 69
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 71

6. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 73
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 75
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 77

วัดราชประดิษฐ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงแม้ว่าวัดแห่งนี้จะมีพื้นที่เพียงเล็กน้อย แต่ภายในพระอารามนี้ก็ประกอบไปด้วยปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานมากมาย สถานที่สำคัญคือพระวิหารหินอ่อนสีเทาอันวิจิตรตระการตา

เวลาทำการ: 08:30 – 18:30 น.

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 79
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 81
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 83
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 85

7. วัดสุทัศน์เทพวราราม และ เสาชิงช้า

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 87

วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 พระอุโบสถของวัดสุทัศน์ จัดว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย บริเวณลานหน้าวัดมีการเชื่อมต่อกับเสาชิงช้าและที่ตั้งเทวสถานโบสถ์พราหมณ์อยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างกลมกลืน เสาชิงช้าคือสถาปัตยกรรม ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโล้ชิงช้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นสถานที่ใจกลางเมืองที่ควรมาถ่ายภาพชุดไทยยามเย็นเพื่อให้เห็นบรรยากาศตะวันตกดินเป็นฉากหลังตัดกับเสาชิงช้าสีแดง

เวลาทำการ: 06.00 น. – 18.30 น.

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 89
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 91
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 93
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 95
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 97
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 99
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 101

8.วัดราชนัดดารามวรวิหาร

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 103

วัดราชนัดดารามวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างให้แตกต่างจากวัดทั่วไปในสมัยรัตนโกสินทร์ จากเดิมเป็นการสร้างเจดีย์ให้เปลี่ยนเป็นการสร้างโลหะปราสาทแทน นับเป็นหนึ่งในโลหะประสาทในสามแห่งของโลก และเป็นแห่งเดียวที่ยังคงเหลืออย่างสมบูรณ์ บริเวณหน้าวัดมีลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ซึ่งประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพรรณสวยงาม

เวลาทำการ: 09.00 น. – 20.00 น.

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 105
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 107
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 109
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 111
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 113
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 115
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 117
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 119

9.วัดเทพธิดารามวรวิหาร

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 121

วัดเทพธิดารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ริมถนนมหาไชย ใกล้วัดราชนัดดา เดิมชื่อ วัดบ้านพระยาไกรสวนหลวง สันนิษฐานว่า เรียกตามบริเวณที่สร้าง ที่เป็นสวนไร่นา และคงเป็นที่ของพระยาไกร เจ้านายหรือขุนนาง และวัดนี้คือวัดที่สุนทรภู่ได้เข้าจำพรรษาในช่วงปี พ.ศ. 2383 – 2385

เวลาทำการ: 08.00 น. – 17.00 น.

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 123
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 125
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 127
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 129
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 131

10.วัดโสมนัสราชวรวิหาร

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 133

วัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างพระราชอุทิศ สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี จึงได้พระราชทานนามว่า “วัดโสมนัสวิหาร” ในต้นรัชกาลของพระองค์

เวลาทำการ: 08.00-17.30 น.

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 135
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 137
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 139
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 141

11.วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 143

วัดบรมนิวาส (วัดบรม) เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เดิมเรียกกันว่า วัดนอก พระบาทสมเด็จประจอมเหล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงผนวชอยู่ จุดประสงค์เพื่อให้เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี หรือ วัดป่า คู่กันกับวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเป็นวัดฝ่ายคามวาสี หรือ วัดในชุมชน ต่อมารัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดบรมนิวาส

เวลาทำการ: 05.00 – 20.00 น.

Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 145
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 147
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 149
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 151
Thai Style Studio 1984 11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ 153
ถ้าอ่านแล้วสนใจอยากใส่ชุดและไปเที่ยวตามรีวิวนี้ อย่าลืมไปดูรายละเอียดและกดติดตามชุดไทยสวย ๆ ที่ Facebook: Thai Style Studio กันนะ

TRULY THAI AUTHENTIC YOU CAN BE

>>ติดตามเรื่องราวความเป็นไทยอย่างใกล้ชิดที่ Thai Style Studio<<

เพราะเราเชื่อว่า “มากกว่าความรู้สึก คือ การได้สัมผัสประสบการณ์ความเป็นไทยด้วยตัวคุณเอง”

Share this post