loader image
IMG_5086

60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย

ทำความรู้จักลวดลายบนผืนผ้า และประเภทของผืนผ้าที่มีความสวยงาม สำหรับการนุ่งห่มชุดไทย ที่ไทยสไตล์สตูดิโอสะสมและอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จัก โดยเฉพาะคนรักชุดไทยไม่ควรพลาด

1.ผ้าลายอย่าง คือผ้าในราชสำนักสยาม มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยา โดยคำว่าผ้าลายอย่างนั้น หมายถึงผ้าที่ทางราชสำนักสยามทำการผูกลายหรือที่เรียกการเขียนลายส่งเป็นแบบแผนไปให้ทางต่างประเทศผลิต จึงเรียกว่า “ผ้าลายอย่าง”

Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 1
1. ผ้าลายดอกกุดั่นเครือสุมาลย์
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 3
2. ผ้าลายริ้วหน้ากาล
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 5
3. ผ้าลายกินรีก้านขด
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 7
     4. ผ้าลายพุ่มข้าวบิณฑ์หิมพานต์ 
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 9
5. ผ้าลายดอกกุดั่น ย่อมุมไม้สิบสอง ทรงเครื่องน้อย พื้นสีดำ
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 11
6. ผ้าลายทับทิมทิพย์
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 13
7. ผ้าลายริ้วเครือเถาว์ดอกพุดตาน
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 15
8. ผ้าลายดอกกุดั่นย่อมุมไม้สิบสอง ทรงเครื่องน้อย พื้นสีน้ำเงิน
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 17
9. ผ้าลายพุดชมพู
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 19
10. ผ้าลายดอกกุดั่นย่อมุมไม้สิบสอง พื้นสีหัวไพล
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 21
11. ผ้าลายราชวัติดอกไม้สี่กลีบ
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 23
12. ผ้าลายราชวัติ เทพพนมสี่ทิศ เทพรำก้านแยก
     พื้นสีตาแมวน้ำไหล
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 25
13. ผ้าลายดาราราย
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 27
14. ผ้าลายดอกกุดั่นราชวัติ ย่อมุมไม้สิบสอง
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 29
15. ผ้าลายคชกฤต
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 31
16. ผ้าลายเทพพนมพุ่มข้าวบิณท์เทพ เทพรำครุฑก้านแย่ง พื้นสีเขียวใบแค
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 33
17. ผ้าลายราชวัติดอกไม้สี่กลีบใบเทศ ในรัชกาลที่ 3
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 35
18. ผ้าลายเทพพนมนาคา
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 37
19. ผ้าลายพุ่มข้าวบิณฑ์เทพพนมกินรีก้านขด
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 39
20. ผ้าลายเทพพนมย่อมุมไม้สิบสอง พื้นสีแดง
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 41
21. ผ้าลายพุ่มข้าวบิณฑ์ดอกเลว
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 43
22. ผ้าลายย่อมุมไม้สิบหกดอกลอย สลับย่อ
มุมไม้สิบสองดอกไม้สี่กลีบ รัตนโกสินทร์ตอนต้น พื้นสีกะปิ
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 45
    23.ผ้ายลายเทพชุมนุมพุ่มข้าวบิณฑ์จิตรกรรม
ฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรค์
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 47
24. ผ้าลายดารารายก้านขด ย่อมุมไม้สิบสอง
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 49
25. ผ้าลายดอกกุดั่น ย่อมุมไม้สิบสอง
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 51
26. ผ้าท้องลาย พื้นสีมอคราม
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 53
27. ผ้าลายดอกกุดั่นคันธวัลย์
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 55
28. ผ้าลายสัตตบรรณบูชา
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 57
29. ผ้าลายราชวัติดอกกุดั่นใบเทศ พื้นสีดำ
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 59
30. ผ้าลายจตุมาลี
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 61
31. ผ้าลายพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นสีทับทิม
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 63
32. ผ้าลายแก้วชิงดวง
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 65
33. ผ้าลายกรวยเชิงชั้นเดียว พื้นสีน้ำตาล
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 67
34. ผ้าลายพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นสีเปลือกมะขาม
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 69
35. ผ้าห่อคำภีร์ลายเทพพนม พื้นสีขาว
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 71
36. ผ้าลายราชวัติดอกไม้สี่กลีบ สลับพุ่มข้าวบิณฑ์ดอกเลวพื้นสีเสน
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 73
37. ผ้าลายประแจจีน
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 75
38. ผ้าลายประแจจีน พื้นขาว
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 77
39. ผ้าลายราชวัติ ดอกกุดั่น ใบเทศ พื้นสีขาว
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 79
40. ผ้าลายเทพพนม พื้นสีปูนแห้ง
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 81
41. ผ้าลายพุ่มข้าวบิณฑ์ใบเทศก้านแย่งในรัชกาลที่ 3
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 83
42. ผ้าลายราชสีห์ก้านขดสีรงค์ทองสลับสีครามน้ำเงินหมาก
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 85
43. ผ้าลายพุ่มข้าวบิณฑ์เทพนมล้อมลายกนกเปลวเหนือนาคขบ
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 87
44. ผ้าลายนารายณ์ประทับหน้ากาล
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 89
45. ผ้าลายดารากรกรวยเชิงชั้นเดียวอยุธยา
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 91
46. ผ้าลายแก้วชิงดวง

2.ผ้าสมปักปูม เป็นผ้าโบราณชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันในสมัยเป็นราชสำนักสยาม นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นผ้าที่พระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้เป็นเครื่องยศแก่ขุนนางหรือผู้ที่รับราชการมีบรรดาศักดิ์ต่าง ๆ ใช้นุ่งตามยศ ตามตำแหน่ง ใช้นุ่งเฉพาะเวลาเข้าเฝ้าฯหรือนุ่งในพระราชพิธีที่สำคัญ ๆ ต่าง ๆ และใช้นุ่งเฉพาะในเขตพระราชวังเท่านั้น ซึ่งถือเป็นผ้าทอที่ทอด้วยความละเอียด ประณีตและมีคุณภาพที่

Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 93
47. ผ้าสมปักสมปูม

3.ผ้าท้องพรรณ “ท้องพรรณ” มีความหมายคือ ส่วนของผ้าที่อยู่ตรงกลางของผ้า เรียกท้องผ้าพรรณแปลว่า สี ดังนั้นท้องพรรณแปลว่าท้องผ้าสีหรือท้องสี เวลานุ่งจะเห็นท้องผ้าเกลี้ยง ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเรียบหรูเรียบง่าย แต่ต้องการความโดดเด่น ด้วยโทนสีโบราณ ทรงคุณค่า ผสมผสานกับลวดลายโบราณสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเหมาะกับการนุ่งจีบ นุ่งโจง อย่างที่สุด

Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 95
48. ผ้าท้องพรรณ พื้นสีงาช้าง
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 97
49. ผ้าท้องพรรณ พื้นสีไข่นกการเวก
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 99
50. ผ้าทองพรรณ พื้นสีขาว
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 101
51. ผ้าทองพรรณ พื้นสีปูนแห้ง
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 103
52. ผ้าท้องพรรณ มัสกาตรี

4.ผ้ายก คือ ผ้าที่ทอยกลวดลายให้นูนสูงกว่าพื้นผ้า ถ้าลวดลายทอด้วยไหมสามัญเรียกว่า “ผ้ายกไหม” แต่ถ้าลวดลายทอด้วยไหมทองเรียกว่า “ผ้ายกทอง” หลักสำคัญของการสร้างลวดลายผ้าประเภทนี้ คือ การทอเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษ ทั้งแบบเสริมยาวต่อเนื่องตลอดหน้าผ้าและแบบเสริมเป็นช่วงๆ

Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 105
53. ผ้ายกลายพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นสีเปลือกไข่ไก่
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 107
54. ผ้ายกเทียมลายทอง ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นสีชมพู
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 109
55. ผ้ายก ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นสีขาว
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 111
56. ผ้ายก ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นสีน้ำเงิน
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 113
57. ผ้ายก ลายเกล็ดพิมเสน
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 115
58. ผ้ายกเทียมลายทอง ลายราชวัติ พื้นสีแดง
Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 117
59. ผ้ายกเทียมลายทอง ลายราชวัติ พื้นสีน้ำเงิน

ปัจจุบันการผลิตผ้านุ่งมีการเลือกใช้วัสดุทดแทนในการทอที่หลากหลาย อาทิเช่น การนำผ้าคอตตอนเนื้อผสมมาใช้ในการพิมพ์ผ้า ให้มีเนื้อสัมผัสเบา ระบายความร้อนได้ดี หรือ การใช้ผ้าไหมสังเคราะห์ที่เรียกว่า ผ้าไหมเทียม มาใช้แทนผ้าไหมจริงที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ แต่มีต้นทุนสูง เพื่อประหยัดต้นทุนและยังคงให้ความเงางามเลียนแบบธรรมชาติอยู่ เป็นต้น ผ้านุ่งในปัจจุบันจึงมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งวัสดุ และสิ่งทอ

Thai Style Studio 1984 60 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย 119
60. ผ้าไหมเทียมลายทองลายราชวัติพื้นสีชมพู

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email