loader image
IMG_3969-copy-face_1600x1067

การนุ่งจีบไว้ชายพก

การนุ่งจีบไว้ชายพก ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่ การทำชายพก และ การนุ่งจีบหน้า

วิธีการทำชายพก

  • 1. นำผ้าถุงพันอ้อมตัวโดยจับชายผ้าให้มีความยาวเท่ากัน หลังจากนั้นให้ตัวผู้นุ่งอยู่ด้านในผ้า
Thai Style Studio 1984 การนุ่งจีบไว้ชายพก 1
  • 2. หลังจากนั้นให้ยกผ้าตรงบริเวณเอวขึ้นมามัดเป็นปมหูกระต่ายขนาดเล็ก โดยรวมผ้าทำปมหูกระต่ายประมาณหนึ่งกำมือสองข้างแล้วผูกให้อยู่เหนือสะดือเล็กน้อยให้แน่นกระชับ
Thai Style Studio 1984 การนุ่งจีบไว้ชายพก 3
Thai Style Studio 1984 การนุ่งจีบไว้ชายพก 5
  • 3. ทำชายพกของตัวผ้านุ่ง ชายพก คือ ชายผ้าที่เรานุ่งเหน็บไว้บริเวณเอวมีมีลักษณะพับเป็นทบไปมา ซึ่งชายพกมีหลากหลายแบบ ในทีนี้จะนำเสนอการทำชายพกอย่างง่าย เริ่มต้นให้จับชายผ้าด้านในด้านหนึ่งตามความถนัดของผู้นุ่ง โดยพับตัวผ้าเป็นทบซ้อนกันกลับไปกลับมา จนสุดปลายผ้าที่บริเวณหูกระต่ายที่เรามัดไว้ในตอนต้นตามแนวดิ่ง
Thai Style Studio 1984 การนุ่งจีบไว้ชายพก 7
  • 4. การสอดชายพก เมื่อพับจนเข้าที่แล้วให้นำผ้าที่พับทบจนเสร็จเมื่อครู่สอดรอดผ่านไปข้างใดข้างหนึ่งของปมหูกระต่าย โดยมีระยะช่องไฟจากปมหูกระต่ายประมาณหนึ่งฝ่ามือ จากนั้นจัดเรียงชั้นให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยดังภาพ
Thai Style Studio 1984 การนุ่งจีบไว้ชายพก 9
  • 5. จากนั้นเมื่อได้ชายพกแล้ว ให้รวบปลายชายผ้าเหน็บสอดเข้าไปไปตามส่วนโค้งเว้าด้านข้างลำตัวให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการจัดแต่งทรงผ้านุ่งให้มีระเบียบ และไม่ทำให้ผ้ากระจุกตัวหน้าทบซ้อนค้างอยู่บริเวณด้านข้างของผู้นุ่ง
Thai Style Studio 1984 การนุ่งจีบไว้ชายพก 11
Thai Style Studio 1984 การนุ่งจีบไว้ชายพก 13
หมายเหตุ : ชายพกควรอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชายสไบ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางองค์ประกอบการแต่งกายแก่ผู้นุ่งไม่ให้เอนเอียง มีน้ำหนักมากค่อนไปทางใดทางหนึ่ง

วิธีการทำนุ่งจีบหน้า

  • 1. จีบหน้า คือ บริเวณที่ผ้าทิ้งตัวอย่างสวยงามอยู่บริเวณด้านหน้าของผู้นุ่ง ทำหน้าที่ในการจัดเก็บผ้าส่วนสุดท้ายให้เข้าทรงสวยงาม ทำหน้าที่เป็นตัวจบจีบหน้า เริ่มต้น นำปลายผ้าอีกด้านพับเป็นทบกลับไปกลับมาเช่นเดียวกับวิธีการทำชายพก โดยหน้ากว้างของจีบหน้านั้น ควรมีหน้ากว้างประมาณ 3 ถึง 3 นิ้วครึ่ง
Thai Style Studio 1984 การนุ่งจีบไว้ชายพก 15
  • 2. หลังจากที่ทำขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จแล้ว ให้ยกจีบผ้าด้านบนขึ้นสูงเพื่อให้ได้ชายผ้านุ่งที่ยาวเสมอกัน โดยชายผ้านุ่งควรจะมีระดับความสูงไม่เกินบริเวณตาตุ่มดังที่คนโบราณเรียก “การนุ่งผ้ากลอมเท้า”
Thai Style Studio 1984 การนุ่งจีบไว้ชายพก 17
  • 3. เมื่อได้ชายผ้าที่ยาวเสมอกันแล้ว ให้นำจีบผ้าด้านบนที่เลยขอบเอวสอดเข้าไปตรงกลางทับปมหูกระต่ายที่มัดผ้าถุงไว้ในตอนแรกสุด และเรียงชั้นจีบหน้าให้เรียบร้อย
Thai Style Studio 1984 การนุ่งจีบไว้ชายพก 19
Thai Style Studio 1984 การนุ่งจีบไว้ชายพก 21
  • 4. นำเชือก หรือ เข็มขัดมารัดไว้รอบตัวผู้นุ่งโดยปล่อยชายพกที่พับไว้ก่อนหน้าออกมา อย่าให้เชือกหรือเข็มขัดทับชายพก
Thai Style Studio 1984 การนุ่งจีบไว้ชายพก 23
Thai Style Studio 1984 การนุ่งจีบไว้ชายพก 25
หมายเหตุ : หากบริเวณชายของจีบหน้าหรือชายพกที่เราพับไว้คลายตัวหรือไม่เป็นชั้นสวยงาม สามารถนำด้าย มาเนาจีบหน้าและชายพกเอาไว้ได้
ทั้งนี้การทิ้งตัวที่สวยงาม และการพับทบจีบหน้าอย่างเป็นระเบียบจะทำให้จีบหน้า และชายพกมีความสวยงามยิ่งขึ้น

TRULY THAI AUTHENTIC YOU CAN BE

>>ติดตามเรื่องราวความเป็นไทยอย่างใกล้ชิดที่ Thai Style Studio<<

เพราะเราเชื่อว่า “มากกว่าความรู้สึก คือ การได้สัมผัสประสบการณ์ความเป็นไทยด้วยตัวคุณเอง”

Share this post