Blog

Thai Style Studio 1984 Blog 1

Thai royal court gown

A royal court gown, ever since the Ayutthaya dynasty until Rathanakhosin, has been considered as the exclusive item of clothings. It was either worn on

Thai Style Studio 1984 Blog 3

Original Thai Clothing

Yang Noi ‘Yang Noi’ is a popular design of the top among aristocrats. The shirt was the adaptation from Indian’s Kurti tops. Yang Noi is

Thai Style Studio 1984 Blog 5

การแต่งกายท่อนล่างของชาวสยาม

ในกฎมณเฑียรบาลที่ว่าด้วยเครื่องแต่งพระองค์ท่อนล่าง มีอยู่ประโยคหนึ่งที่ควรแก่การศึกษา ประโยคนั้นความว่า “ขนองกั้นเกนสนับเพลา” ภาษาในกฎมณเฑียรบาลนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ตรัสว่าเป็นภาษาไทยข้างเหนือ คือภาษาเงี้ยวเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงไม่แปลกอันใดในการที่จะอ่านไม่เข้าใจในปัจจุบัน เพราะถึงเป็นภาษาไทยเก่าก็ยังยากแล้ว ด้วยเหตุที่ท่านเขียนสั้นเขียนห้วน ท่านรู้ของท่านเอง ใครอ่านไม่รู้ก็เป็นฉลาดน้อย นอกจากผ้านุ่งเรายังมีกางเกงอีกอย่างหนึ่งที่ใช้นุ่ง กางเกงนี้เป็นของแน่ว่าแต่เดิมนั้นขาสั้นมาก อย่างที่เรียกกันว่า “กางเกงขาก๊วย” ในสมัยหนึ่ง ถัดลงมาเป็นกางเกงเพียงเข่า ดังกางเกงม่อฮ่อม ถัดลงมาเป็นกางเกงขายางถึงแข้ง บางครั้งเกือบถึงตาตุ่มก็มี ราชาศัพท์เรียกกางเกงว่า “สนับเพลา” คำว่า “สนับ”

Thai Style Studio 1984 Blog 7

81 ลวดลายบนผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดไทย

ทำความรู้จักลวดลายบนผืนผ้า และประเภทของผืนผ้าที่มีความสวยงาม สำหรับการนุ่งห่มชุดไทย ที่ไทยสไตล์สตูดิโอสะสมและอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จัก โดยเฉพาะคนรักชุดไทยไม่ควรพลาด 1.ผ้าลายอย่าง คือผ้าในราชสำนักสยาม มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยา โดยคำว่าผ้าลายอย่างนั้น หมายถึงผ้าที่ทางราชสำนักสยามทำการผูกลายหรือที่เรียกการเขียนลายส่งเป็นแบบแผนไปให้ทางต่างประเทศผลิต จึงเรียกว่า “ผ้าลายอย่าง” 2.ผ้าสมปักปูม เป็นผ้าโบราณชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันในสมัยเป็นราชสำนักสยาม นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นผ้าที่พระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้เป็นเครื่องยศแก่ขุนนางหรือผู้ที่รับราชการมีบรรดาศักดิ์ต่าง ๆ ใช้นุ่งตามยศ ตามตำแหน่ง ใช้นุ่งเฉพาะเวลาเข้าเฝ้าฯหรือนุ่งในพระราชพิธีที่สำคัญ ๆ ต่าง ๆ และใช้นุ่งเฉพาะในเขตพระราชวังเท่านั้น ซึ่งถือเป็นผ้าทอที่ทอด้วยความละเอียด

Thai Style Studio 1984 Blog 9

คันฉ่อง กระจกเงาโบราณ

คนสมัยก่อน เวลาจะดูเงาของตนก็ดูในน้ำ แต่น้ำนั้นต้องเป็นน้ำนิ่ง ๆ เช่น น้ำในบ่อ ถ้าบ่ออยู่ไกลไม่สะดวกก็ตักน้ำใส่กะโหลก (กะโหลก คือ กะลามะพร้าวอย่างใหญ่เฉาะสูงไม่ผ่าครึ่ง) แล้วชะโงกดูเงา ต่อมาเมื่อเจริญขึ้นรู้จักใช้โลหะ มีทองแดงบ้าง สัมฤทธิ์บ้าง ทองเหลืองบ้าง เงินบ้าง ทองบ้าง ตามฐานะ มาขัดเรียบชักเงา จนใส ส่องดูเงาได้ แต่การส่องกับแผ่นโลหะกลม ๆ เป็นแว่นหรือเป็นเหลี่ยมก็ตาม ไม่ถนัด

Thai Style Studio 1984 Blog 11

ชุดไทยกับผ้าลายอย่าง (Siamese chintz)

ผ้าลายอย่าง Pha Lai Yang (Siamese chintz) เป็นผ้านุ่งในราชสำนักสยาม มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยา ซึ่งผ้าจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว บ่งบอกถึงฐานะของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี ในอดีตเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือผ้านุ่งที่ใช้สำหรับเจ้านายหรือชนชั้นสูงเท่านั้น ไม่สามารถหาซื้อได้ ผ้าพิมพ์ลายที่ใช้กันอยู่ในราชอาณาจักรสยามในสมัยอยุธยามีอยู่หลายชนิด มีทั้งนำมาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ที่นิยมมากนั้นใช้เป็นผ้านุ่ง นอกจากนี้ยังนิยมผ้าพิมพ์ลายมาใช้ตกแต่งอาคารสถานที่ นำมาเป็นม่าน หรือห่อของมีค่าก็มี สำหรับผู้ศรัทธาในพระศาสนาจะนำมาห่อคัมภีร์ ใบลานถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการทำบุญต่ออายุพระศาสนา รวมทั้งใช้คลุมหนังสัตว์พาหนะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมใช้ผ้าพิมพ์ลายในชีวิตประจำวันของคนสยาม ซึ่งชนิดของผ้าแบ่งตามสถานภาพทางสังคมและฐานะความเป็นอยู่ของผู้ใช้ สำหรับผ้าพิมพ์ลายที่มีความงดงามอย่างมาก