Blog

Thai Style Studio 1984 Blog 1

11 สถานที่ ท่องเที่ยวน่าใส่ชุดไทยถ่ายภาพกรุงเทพฯ

เกาะรัตนโกสินทร์สถานที่ที่ความสวยงามและความเก่าแก่มาบรรจบกัน วันนี้เราอยากพาทุกคนไปดูว่า รอบ ๆ นี้มีสถานที่ไหนบ้างที่น่าใส่ชุดไทยเดินเล่น และถ่ายรูปไปพร้อมกัน 1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดโพธิ์

Thai Style Studio 1984 Blog 3

5 แบบชุดไทยผู้ชาย หล่อเนี้ยบแบบย้อนยุคพร้อมอนุรักษ์ความเป็นไทย

โดยส่วนใหญ่การแต่งชุดไทยจะเน้นที่ผู้หญิงเป็นส่วนมาก เลยอยากจะหาแนวทางสำหรับท่านชายทั้งหลายที่อยากใส่ชุดไทย วันนี้เลยรวบรวม 5 แบบชุดไทยผู้ชาย มาฝากเพื่อน ๆ ทุกคนให้ได้ชมกัน เผื่อใครกำลังมองหาไอเดียในการแต่งชุดไทยอยู่ สามารถดูแล้วนำไปแต่งตามกันได้เลยครับ

Thai Style Studio 1984 Blog 13

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงไม่ชอบสวมเสื้อ

ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นระยะที่บ้านเมืองกำลังฟื้นตัวจากสภาวะสงครามสงครามเเละสร้างเมืองใหม่ ชาวสยามในสมัยนั้นยังคงสืบทอดชีวิตความเป็นอยู่มาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี กฏหมาย การปกครอง โดยเฉพาะ “การแต่งกาย” โดยทั่วไปแล้วทั้งชายและหญิงนุ่งผ้าและห่มผ้ากันเป็นหลัก กล่าวคือ

Thai Style Studio 1984 Blog 5

การห่มสไบจีบชั้นเดียว

หมายเหตุ การห่มสไบไม่มีแบบแผนชัดเจนว่าจะต้องห่มด้านขวา หรือ ด้านซ้าย ของตัวผู้นุ่ง หากแต่เป็นไปตามความถนัดของผู้นุ่งผ้า โดยคนโบราณนิยมนุ่งห่มผ้าสไบด้านตรงข้ามกับฝั่งที่แขนตนถนัด เพื่อสะดวกต่อการหยิบจับสิ่งของ และการใช้งานในชีวิตประจำวัน TRULY

Thai Style Studio 1984 Blog 11

การนุ่งโจงกระเบน

โจงกระเบน เป็นรูปแบบการนุ่งผ้าประเภทหนึ่งโดย คำว่า โจง หมายถึง การโยง จูงไป กระเบน หมายถึง หาง